Vizyonumuz

Yerli üretime, yeni yatırım ve istihdam olanağı sağlayarak avcılık ve atıcılık sektöründe Türkiye'nin dışa bağımlılığının önüne geçmek; ülkeye sosyoekonomik açıdan katkı sağlamak.