Hedefler ve Politikalar

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

Kapsam: Faliyet kapsamı Av fişeği, Av Fişeği Kovanı, Av Fişeği Tapası ve Kurusıkı Ses Mermisi üretimi

Anatolia Fişek San. ve Tic. A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
  • Çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, kirliliği azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı,
  • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı
  • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
  • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
  • Kalite ve çevre hedeflerimize ulaşarak yeni hedeflerle sürekli iyileşmeyi,
  • Bağlam ve hedeflerimiz ile tutarlı Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerini,

Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Serkan Polat
Genel Müdür